Miesiąc: lipiec 2019

Rejestracja spółki krok po kroku

Wybór najlepszej formy działalności – na decyzje o wyborze rodzaju spółki ma wpływ wiele czynników, od wysokości kapitału zakładowego, wielkości planowanego przedsięwzięcia, wykonywanego zawodu, do wymogów odnośnie opodatkowania i prowadzenia księgowości.  Przygotowanie umowy spółki – zależnie od formy spółki i rodzaju kapitału założycielskiego są różne wymogi. Umowa może być zawarta ustnie, jednak nie zaleca się […]

Rejestracja spółki – elektronicznie i w trybie S24

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża przyjemność i prestiż. Niezbędne jest jednak jej uprzednie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmiot gospodarczy zarejestrować można w każdym celu, jaki wyznaczył sobie przedsiębiorca, pod warunkiem, że jest on zgodny z prawem. Wpis do KRS następuje na podstawie wniosku, który złożyć można zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. […]

Przewiń na górę