Miesiąc: wrzesień 2019

Kto może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej?

Założenie spółki partnerskiej powinno być poprzedzone odpowiednią analizą tej formy prawnej. To spółka osobowa, która regulowana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Tworzona jest przez wspólników, którzy w ramach jej funkcjonowania nazywani są partnerami. Celem partnerów spółki jest wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedopuszczalne prawnie […]

Spółka partnerska – rejestracja w KRS

Po przygotowaniu i podpisaniu umowy spółki partnerzy zobowiązani są do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka partnerska może rozpocząć swoją działalność z chwilą wpisania jej do wspomnianego rejestru.  Rejestracja spółki partnerskiej w KRS zasadniczo nie różni się od rejestracji innych podmiotów. W terminie 7 dni od dnia zawarcie umowy partnerzy zobowiązani są do złożenia […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej spółki jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W spółce partnerskiej jest tak samo, w pierwszej kolejności sporządzamy umowę spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów. Umowę sporządza się w formie pisemnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki partnerskiej musi określać […]

Spółka partnerska

Spółka partnerska to wyjątkowa forma prawna w porównaniu do innych typów spółek prawa handlowego. Jeśli myślisz o prowadzeniu działalności w formie spółki handlowej i szukasz odpowiedniego rodzaju spółki powinieneś poznać spółkę partnerską. Charakteryzuje się ona wieloma odmiennościami na tle innych spółek osobowych.  Spółka partnerska to handlowa spółka osobowa. Jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, […]

Przewiń na górę