Miesiąc: październik 2019

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności – niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy.  Umowa spółki jawnej może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki jawnej online wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami m.in. można wnieść tylko wkłady pieniężne, umowa musi być podpisana za pomocą podpisu […]

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Pierwszym etapem zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W spółce komandytowo-akcyjnej są dwa rodzaje wspólników: – komplementariusz, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń, – akcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Umowa spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać: – nazwę firmy, – […]

Zakładanie spółki komandytowej

W spółce komandytowej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. To właśnie komplementariusz reprezentuje spółkę. Z kolei komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W przypadku jeśli komandytariusz wniósł cały wkład do spółki, którym pokryje w pełni […]

Co warto wiedzieć przed założeniem spółki z o.o.?

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie własnej działalności często decydują się na wybór spółki z o.o., która może być prowadzona przez jedną osobę lub kilku wspólników. Działalność w postaci spółki z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości co często obowiązuje do nawiązania współpracy z biurem rachunkowym. Co jeszcze warto wiedzieć przed wyborem spółki z o.o.? Spółka z […]

Spółka partnerska – wymogi prawne

Wymogi prawne informują o tym, aby umowa spółki partnerskiej została sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Co powinno znaleźć się w umowie? Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać m.in.: – firmę – siedzibę spółki – wskazanie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z określeniem ich wartości – określenie przedmiotu działania spółki – określenie wolnego zawodu, który […]

Przewiń na górę