Miesiąc: listopad 2019

Jak napisać statut spółki komandytowo-akcyjnej?

Aktem regulującym wewnętrzne stosunki w spółce nie jest umowa, a statut. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.  Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, wysokość […]

Co może być wkładem na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.?

Wkład pieniężny może zostać wniesiony do spółki z o.o. przede wszystkim w następujący sposób: w formie gotówkowej. Wniesienie wkładu pieniężnego w formie gotówki odnotowywane jest wtedy w kasie spółki. Zazwyczaj wydawany jest dokument KP – kasa przyjęła, w formie bezgotówkowej (przelewem bankowym). Wymaga to założenia rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji – często […]

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki komandytowej można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu […]

Najczęściej popełniane błędy w rejestracji spółki S24

Rejestrując spółkę z o.o. przez Internet należy bardzo uważnie wypełnić przeznaczone do tego wnioski i formularze, ponieważ błędy, nawet te najmniej istotne, mogą być przyczyną zwrotu wniosku. Na co szczególnie zwrócić uwagę: prawidłowa nazwa firmy – podstawową zasadą prawa finansowego jest to, że nie może ona wprowadzić w błąd co do przedmiotu jej działalności. Jeśli […]

Przewiń na górę