Miesiąc: styczeń 2020

Definicja aportu

Aport – niefinansowy wkład wspólnika na rzecz majątku zakładanej spółki. Może mieć formę materialną (np. maszyny, budynki, itp.), bądź formę wartości niematerialnych (licencje, patenty itp.). Jako aport możemy uznać prawa majątkowe, w przypadku których nie ma kłopotu z oszacowaniem wartości, wyceny, zbywalności, przydatności, jak również dostępności. Warto wiedzieć, iż jednym ze sposobów podniesienia wartości kapitału […]

Formularze KRS potrzebne do rejestracji

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli inaczej spółki kapitałowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Tak jak każda inna spółka, tak również spółka z o.o. musi być wpisana do rejestru handlowego, którego kodeks nakłada na założycieli obowiązek pokrycia całego kapitału zakładowego. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nakazuje złożenia odpowiednich wniosków, a są to: […]

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki

Jeśli planujesz rejestrację spółki to powinieneś wiedzieć jakie dokumenty będą Ci potrzebne. Dokumenty, które trzeba załączyć: akt notarialny obejmujący umowę spółki, uchwała wspólników o powołaniu zarządu – ten dokument dodajemy tylko wtedy, jeśli nie mamy tej uchwały w akcie notarialny, oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – wszyscy członkowie zarządu […]

Tworzenie struktur spółek zależnych-holdingów.

Struktury spółek zależnych to inaczej holdingi. Holding to organizacja grupująca podmioty gospodarcze np. spółki, które są samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale uzależnione od podmiotu dominującego pod względem finansowym. Holdingi można zaklasyfikować do pewnych kryteriów, ze względu na sposób ich powstawania: łączenie przedsiębiorstw wydzielania przedsiębiorstw powstałe na bazie przedsiębiorstw wieloskładnikowych Powstanie holdingów na bazie […]

Przewiń na górę