Miesiąc: marzec 2020

Umowa spółki bez notariusza

Umowa spółki jest podstawowym dokumentem, jaki jest tworzony w ramach procedury S24. Do zawarcia umowy dla potrzeb rejestracji spółki w trybie S24 nie jest wymagane zachowanie formy aktu notarialnego. W przypadku zawierania umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy musimy pamiętać o konieczności opatrzenia wniosku podpisem elektronicznym. Rezygnacja z formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. jest […]

Na co uważać rejestrując spółkę?

W obecnych czasach większość formalności załatwia się przez Internet. Jest to bezpieczne i szybkie rozwiązanie, które dotyczy również zakładania spółek. Wszędzie spotkają się Państwo ze stwierdzeniami, że rejestracja spółki online to szybki, nieskomplikowany i 24 godzinny proces. Być może tak jest, ale są pewne sprawy, o których Państwo mogliście nie wiedzieć. Konieczność złożenia 3 dodatkowych […]

Wpis spółki do KRS – wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku należy dołączyć: druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu, druk KRS-WK – organy […]

Zakładanie spółki jawnej

Pierwszym etapem powstania spółki jawnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna ona określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Firma spółki jawnej powinna zawierać przynajmniej nazwisko […]

Przewiń na górę