Miesiąc: wrzesień 2020

Prawo kontroli wspólnika

Prawo kontroli wspólnika polega na tym, że wspólnik ma możliwość przeglądania ksiąg oraz dokumentów spółki, sporządzić bilans na własny użytek oraz żądać wyjaśnień od zarządu w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Wspólnik ma prawo również zrobienia kopii dokumentów oraz sporządzania notatek. Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik ustanowi pełnomocnika do działania w jego imieniu, to wykluczone jest sprawowanie […]

Pierwszeństwo nabycia udziałów

Jeżeli umowa spółka nie zawiera specjalnych zapisów ograniczających proces zbywania udziałów, to co zasady można je zbywać bez ograniczeń. W większości firm w umowie spółki widnieje zapis o prawie pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. Daje on możliwość decyzji wspólnikom czy innym jednostkom czy pragną zakupić dodatkowe udziały czy nie. W zapisie tym powinny zostać określone zasady […]

Obowiązek zgłoszenia beneficjenta do CRBR

Beneficjenci rzeczywiści spółek to osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad spółkę, dzięki swoim uprawnieniom wynikającym z umowy spółki. Dla takich właśnie podmiotów stworzono system-Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który działa w Polsce od 13 października 2019 roku i gromadzi oraz przetwarza informacje o osobach nadzorujących spółki. W systemie znajdują się więc dane osobowe wszystkich przedstawicieli spółek. Zgłoszenie […]

Biuro rachunkowe zakłada spółkę z o.o.

Jak założyć spółkę bezpiecznie? Na co należy zwrócić uwagę, aby bezpiecznie rozpocząć prowadzenie własnej firmy? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zarejestrowana zarówno w formie tradycyjnej jak również za pośrednictwem Internetu. Coraz więcej osób decyduje się na szybkie i sprawne zarejestrowanie spółki z o.o. z pomocą specjalistów biura rachunkowego. Wiedza oraz doświadczenie zatrudnionych w nim […]

Przewiń na górę