Month: październik 2020

Spółka z o.o. komandytowa

Pomysł na połączeniem spółki z o.o. ze spółką komandytową powstał ze względu na podwójne opodatkowanie. Przepisy stanowią, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zarówno podatkowi od osób prawnych (CIT), jak i podatkowi od osób fizycznych (PIT). Stwierdzenie, że spółka z o.o. komandytowa to połączenie dwóch spółek jest bardzo kolokwialne. Prawda jest taka, że nie jest […]

Udziały w spółce

Jedną z najistotniejszych rzeczy z punktu widzenia wspólników z pewnością są udziały. Udziały to miara praw przysługujących wspólnikowi do spółki. Jako udział określić można część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych danego wspólnika. Minimalna wartość udziału określona jest w umowie spółki i wynosi 50 zł. Suma wszystkich udziałów musi równać […]

Wynagrodzenie dla wspólnika spółki z o.o.

W jaki sposób wypłacić wynagrodzenie dla wspólnika w spółce z o.o.? Co zrobić, aby uniknąć podwójnego opodatkowania? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że posiada odrębną osobowość prawną. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że spółka osiągając dochód, zobowiązana jest do odprowadzenia podatku, a następnie podatek uiszczają wspólnicy, chcąc wypłacić pieniądze ze spółki. Jak korzystnie wypłacić […]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w spółce z o.o.

W związku z wprowadzeniem RODO, każda jednostka organizacyjna i firma musi przestrzegać odgórnie ustalonych przepisów. W niektórych przypadkach: organy państwowe, firmy przetwarzające wrażliwe dane lub których główna działalność polega na monitorowaniu osób na dużą skalę zmuszone są do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiele firm dobrowolnie powołuje takie osoby. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) to […]

Przewiń na górę