Month: listopad 2021

Spółka z o.o. NON PROFIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z określeniem Non Profit zakładana jest do realizacji określonego celu społecznego. Funkcjonowanie spółki można porównać do działań fundacji lub stowarzyszenia. Spółka ta z założenia nie zamierza maksymalizować zysku, a jej umowa określa jasno, że jednostka nie podejmuje działań typowych jak działalność gospodarcza. W umowie umieszczone są również zapisy mówiące, że całość […]

Spółka cicha

Spółka cicha nie jest typową spółką, ze względu na swój poufny charakter nie podlega rejestracji w rejestrze czy ewidencji, nie ma własnych numerów NIP i REGON. Spółka cicha to raczej określenie na wewnętrzną umowę zawieraną między “wspólnikiem jawnym” a “wspólnikiem cichym”. Działalność gospodarcza (firma) prowadzona jest na rachunek wspólnika jawnego. Wspólnik cichy wnosi tylko wkłady […]

Przewiń na górę