Aktualizacja adresów do doręczeń

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu – jak zaktualizować adresy?

Przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania informacji o wszelkich zmianach, jakie zaszły w firmie dokonując tzw. aktualizacji danych w KRS. Przepisy ustawy o KRS zobowiązują do składania w nim informacji o adresie do doręczeń członków zarządu oraz wspólników. Po cyfryzacji Krajowego Rejestru Sądowego wszelkie zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej – sąd nie przyjmuje już tradycyjnych papierowych dokumentów oraz wniosków. Oferujemy pomoc Klientom w przeprowadzeniu procesu aktualizacji adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu w KRS za pośrednictwem platformy PRS lub systemu S24.

Aktualizacja adresu do doręczeń wspólników i członków zarządu
Pomoc w aktualizacji adresu do doręczeń wspólników i członków zarządu w KRS

Czym jest adres do doręczeń?

Adres do doręczeń członka zarządu lub wspólnika to zadeklarowany adres, pod który Sąd Rejestrowy w razie konieczności może wysłać pismo, które zostanie odebrane. Adres do doręczeń może znajdować się na terenie Polski, Unii europejskiej lub nawet poza nią. W sytuacji w której członek zarządu wskaże adres do doręczęń na terenie UE to musi również wskazać swojego pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Dokumenty potrzebne do zmiany adresu do doręczeń

Jeśli zmiana adresu do doręczęń jest jedyną zmianą jaka wymaga zgłoszenia do KRS, wówczas należy przygotować pismo przewodnie wraz z podpisanym oświadczeniem członka zarządu wspólnika o zmianie adresu do doręczeń – zgłoszenie to jest darmowe. W sytuacji, gdy zgłaszane są również inne zamiany sporządza się wniosek o zmianę wpisu i załącza oświadczenie o zmianie adresu wraz z innymi załącznikami, których wymagają pozostałe zmiany.

Aktualizacja adresów do doręczeń w KRS – jak złożyć dokumenty?

Dokumenty składane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego powinny mieć formę elektroniczną. Można je złożyć w zależności od wymagań poprzez Portal Rejestrów Sądowych (PRS) lub system S24. Czas aktualizacji danych w KRS jest różny i zależy od pracy Sądu, a więc poleca się monitorować proces zmian.

Oferta aktualizacji adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu

Zajmujemy się przeprowadzaniem procesów aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących wszelkich zmian, jakie miały miejsce w spółce. Nasi eksperci przygotują dokumenty związane z aktualizacją adresów do doręczeń wspólników oraz członków zarządu, poinstruują w ich podpisaniu oraz złożą je w Krajowym Rejestrze Sadowym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na nurtujące pytania oraz udzielimy cennych porad.

 


Sprawdź również:
Rejestracja spółki z o.o. przez Internet
Niezbędne dokumenty do założenia spółki z o.o.
Najczęściej popełniane błędy podczas rejestracji spółki w s24

Aktualizacja adresów do doręczeń
Przewiń na górę