Błąd we wniosku do KRS – oferujemy pomoc

Błąd we wniosku do KRS? Pomyłka w złożonym wiosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego? Oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności oraz naprawie błędów!

Wniosek do KRS o sprostowanie

Wielu przedsiębiorców popełnia błędy na wniosku o wpis spółki do KRS. Najczęściej błędy dotyczą:

 • nazwy spółki
 • adresu spółki
 • danych wspólników
 • danych członków zarządu
 • nieodpowiedniej wysokości kapitału zakładowego
 • niewłaściwych osób do reprezentacji spółki

Wniosek o sprostowanie do KRS powinien zawierać:

 • oznaczenia spółki
 • miejscowość i datę
 • sąd z odpowiednim wydziałem, a także jego adres
 • sygnaturę postanowienia
 • oznaczenie “wniosek o sprostowanie”
 • oznaczenie błędu
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

 

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie:

– uzupełnienia braków formalnych we wniosku o rejestrację spółki S24
– pomocy w uzupełnieniu wniosku o sprostowanie do KRS
– przygotowanie odpowiedzi na wezwanie sądu oraz odpowiednich dokumentów i ponowne wysłanie wniosku o rejestrację / aktualizację danych

 

 

Przewiń na górę