Co może być wkładem na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.?

Wkład pieniężny może zostać wniesiony do spółki z o.o. przede wszystkim w następujący sposób:

 • w formie gotówkowej. Wniesienie wkładu pieniężnego w formie gotówki odnotowywane jest wtedy w kasie spółki. Zazwyczaj wydawany jest dokument KP – kasa przyjęła,
 • w formie bezgotówkowej (przelewem bankowym). Wymaga to założenia rachunku bankowego dla spółki z o.o. w organizacji – często w celu założenia konta dla spółki z o.o. w organizacji banki wymagają dostarczenia aktu notarialnego obejmującego umowę spółki oraz potwierdzenia złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. 

Wkładem niepieniężnym mogą być prawa majątkowe posiadające zdolność aportową. Przyjmuje się, że zdolność aportową mają prawa, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • są zbywalne,
 • przydatne dla spółki,
 • możliwe do wyceny i ujęcia w bilansie.

Prawa majątkowe mogą mieć różnoraki charakter. Najczęściej prawem majątkowym, które może stanowić aport wnoszony do spółki z o.o. jest:

 • prawo własności nieruchomości,
 • prawo własności rzeczy ruchomej,
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • prawo użytkowania,
 • prawo z zakresu własności przemysłowej,
 • prawo z zakresu własności intelektualnej.
 • udziały w innej spółce prawa handlowego,
 • przedsiębiorstwo,
 • papiery wartościowe.
Co może być wkładem na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.?
Przewiń na górę