Co trzeba wiedzieć o statucie spółki?

Statut spółki – dokument, który zawiązuje, a także reguluje zasady prowadzenia oraz funkcjonowania spółek na polskim rynku. Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych jest on sporządzany jedynie w przypadku spółki akcyjnej. W przypadku tej spółki zawiązanie spółki ma miejsce z chwilą objęcia wszystkich akcji. Z kolei spółki te nabywają osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru KRS.

Spółka z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego (jeśli zakładamy spółkę w sposób tradycyjny). Wówczas z momentem podpisania umowy spółki z o.o., wspólnicy zobowiązani są do tego, aby uregulować wartość udziałów, które tworzą kapitał zakładowy.

W statucie powinny zostać określone informacje takie, jak:
– przedmiot działalności,
– czas na jaki zawierana jest spółka,
– dane osobowe założycieli spółki,
– prawa i obowiązki akcjonariuszy,
– informacje odnośnie posiadania akcji,
– warunki i sposób umarzania akcji,
– sposoby na podwyższenie kapitału,
– warunki utworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego,
– metody umarzania udziałów, bądź akcji,
– metody powoływania zarządu oraz innych organów.

Warte do zapamiętania jest to, iż wspólnicy danej spółki, mają szansę na wprowadzenie do statutu wszelkiego rodzaju postanowień, które oczywiście muszą być zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych.

Co trzeba wiedzieć o statucie spółki?
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt