Czy można wycofać wniosek złożony do KRS?

Czy można wycofać wniosek złożony do KRS i w jaki sposób dopełnić formalności?

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi bazę danych o podmiotach: przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach społecznych, organizacjach zawodowych oraz o dłużnikach niewypłacalnych.

Czy można wycofać wniosek złożony do KRS
Pomoc w dopełnieniu formalności w KRS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aby mogła działać musi zostać wpisana właśnie do KRS. Wpis o założenia spółki składa się w systemie teleinformatycznym na e-formularzu.
Co w momencie, gdy wysłany zostanie wniosek bez wszystkich załączników? Bądź, gdy po wysłaniu okaże się, że wniosek zawiera błąd?

Wycofanie wniosku z KRS

Istnieje możliwość cofnięcia wysłanego wniosku. Bez znaczenia jest przedmiot wniosku, którego on dotyczy np. czy to wniosek o założenie spółki czy aktualizację jej danych w KRS.

Pismo o cofnięciu wniosku należy złożyć jak najszybciej, gdyż możliwość ta występuje jedynie do momentu rozpatrzenia wniosku przez sąd. Procedura cofnięcia wniosku jest bezpłatna.

Złożenie pisma możliwe jest jedynie przez Internet za pośrednictwem Portalu rejestrów Sądowych. Pismo składa Zarząd bądź prokurent spółki lub adwokat czy radca prawny, jeśli posiadają takie upoważnienie. W piśmie należy wskazać numer rachunku bankowego na jaki sąd ma dokonać zwrotu opłaty sądowej.

Masz problem z wnioskiem złożonym w KRS? Skorzystaj z naszej pomocy!

Nasze biuro oferuje pomoc we wszystkich sprawach wynikających z obowiązków w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przygotowanie wniosków, składanie wniosków, otworzenie lub likwidacja firmy.

Zapraszamy do kontaktu.

Szybki kontakt we wpisach

Sprawdź również:

Cechy spółek kapitałowych
Zdalne posiedzenia zarządu spółki z o.o.
Zakładanie konta w systemie S24

Czy można wycofać wniosek złożony do KRS?
Przewiń na górę