Czy spółka z o.o. musi powołać prezesa?

Momentem utworzenia spółki z o.o. jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Za prowadzenie spraw oraz reprezentację podmiotu na zewnątrz odpowiedzialny jest zarząd, który tworzą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Istotnie należy zaznaczyć, że często powyższa odpowiedzialność skierowana jest na jedną osobę, czyli prezesa spółki. Czy powołanie prezesa w spółce z o.o. jest obowiązkowe?

Wyodrębnienie prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest jednak konieczne, gdyż działania osoby będącej członkiem zarządu, tj. organu uprawnionego do reprezentacji spółki, odnoszą skutek prawny bez względu na okoliczność istnienia bądź braku przydzielenia jej konkretnej funkcji w zarządzie.

Zasady funkcjonowania spółki z o.o. mówią o tym, że każdy z członków zarządu uprawniony jest do prowadzenia spraw spółki.

W spółce z o.o. obowiązuje równość praw i obowiązków wszystkich członków zarządu.

Czy spółka z o.o. musi powołać prezesa? Nie istnieje prawny obowiązek wyboru prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

***
Strona główna

Czy spółka z o.o. musi powołać prezesa?
Przewiń na górę