Dokumenty do wniosku rejestracyjnego

Poza formularzami niezbędne są także dokumenty będące podstawą wniosku. Chodzi tu w szczególności o:

  • Umowę (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej), gdy dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, dołącza się wpis z tego aktu.
  • Oświadczenia osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.
  • Dokument o powołaniu członków zarządu spółki ewentualnie pozostałych organów, a ponadto na osobnej kartce nazwiska, imiona i adresy członków zarządu.
  • Wykaz wspólników wraz z ich adresami bądź listę wspólników spółki z o.o.
  • W spółce z o.o./akcyjnej listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów, lub osób uprawnionych do powołania zarządu.
  • Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału.
  • Nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika.
Dokumenty do wniosku rejestracyjnego
Przewiń na górę