Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki

Jeśli planujesz rejestrację spółki to powinieneś wiedzieć jakie dokumenty będą Ci potrzebne. Dokumenty, które trzeba załączyć:

  • akt notarialny obejmujący umowę spółki,
  • uchwała wspólników o powołaniu zarządu – ten dokument dodajemy tylko wtedy, jeśli nie mamy tej uchwały w akcie notarialny,
  • oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – wszyscy członkowie zarządu winni złożyć tego typu oświadczenie, które musi być zgodne z prawdą,
  • lista wspólników wraz z liczbą ich udziałów i wartością nominalną tych udziałów,
  • lista obejmująca nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • oświadczenie o zgodzie członków zarządu na objęcie funkcji w zarządzie,
  • oświadczenie członków zarządu o adresach do doręczeń,
  • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Strona główna

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki
Przewiń na górę