Formularze KRS potrzebne do rejestracji

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli inaczej spółki kapitałowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Tak jak każda inna spółka, tak również spółka z o.o. musi być wpisana do rejestru handlowego, którego kodeks nakłada na założycieli obowiązek pokrycia całego kapitału zakładowego.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nakazuje złożenia odpowiednich wniosków, a są to:

  1. KRS-W3
  2. KRS-WE
  3. KRS-WK
  4. KRS-WM

1.KRS-W3– pod jego nazwą kryje się wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zawiera on podstawowe informacje dotyczące spółki. We wniosku trzeba określić między innymi siedzibę spółki, dane wnioskodawcy, dokładny adres, formę prawną oraz dane dotyczące umowy spółki i dane o kapitale zakładowym spółki.

2.KRS-WE– jest to załącznik do pierwszego formularza, który dotyczy wspólników spółki z o.o.
Jeden formularz zawiera miejsce dla trzech wspólników. Jeżeli w spółce wspólników jest więcej to należy umieścić pozostałych w kolejnych formularzach.

3. i 4.Dwa pozostałe formularze, czyli KRS-WK i KRS-WM zawierają dane określające organy spółki.
Podaje się w nich nazwę zarządu, radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną.

Formularze KRS potrzebne do rejestracji
Przewiń na górę