Formy aportu – wkład w spółce z o.o.

Obowiązkiem wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów we właściwym terminie narzuconym przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Jedną z form wkładu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest aport, czyli bezgotówkowy wkład do spółki.

Jakie formy może przybierać aport?

1. RZECZY
Wspólnicy spółki mogą wnieść do spółki m.in. sprzęty komputerowe, nieruchomości, samochód, meble, narzędzia. Istotne w tym przypadku jest odpowiednia wycena wnoszonych do spółki przedmiotów, aby urząd skarbowy nie zwrócił uwagi na nieodpowiednią wycenę.

2. PRAWA
Przedmiotem aportu mogą być również akcje, obligacje, wierzytelności lub udziały w innych spółkach.

3. PRAWA AUTORSKIE
Do wkładu niepieniężnego możemy również zaliczyć strony internetowe, prace graficzne, prace programistyczne oraz inne, które będą służyć spółce w prowadzonej działalności.

4. FIRMA
Wspólnicy mogą również wnieść przedsiębiorstwo jako wkład do spółki.

Formy aportu – wkład w spółce z o.o.
Przewiń do góry