Inspektor Ochrony Danych Osobowych w spółce z o.o.

W związku z wprowadzeniem RODO, każda jednostka organizacyjna i firma musi przestrzegać odgórnie ustalonych przepisów. W niektórych przypadkach: organy państwowe, firmy przetwarzające wrażliwe dane lub których główna działalność polega na monitorowaniu osób na dużą skalę zmuszone są do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiele firm dobrowolnie powołuje takie osoby.

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) to osoba, która pomaga przy wprowadzaniu oraz przestrzeganiu w danej jednostce przepisów RODO.

Do jego zadań należą np.: informowanie o obowiązkach wynikających z rozporządzenia RODO, szkolenia personelu, monitorowanie przestrzegania przepisów, jest osobą kontaktową pomiędzy administratorem danych a osobami, których dane dotyczą.

IOD w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zewnętrzny podmiot lub wyznaczony pracownik, jednak musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę z ochrony danych. Osoba ze stanowiska kierowniczego w spółce z o.o. pozostaje w „konflikcie interesów” i nie powinna pełnić funkcji Inspektora Danych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w spółce z o.o.
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt