Jak dokonać opłaty w KRS

Podczas rejestracji spółki lub dokonywania zmian we wpisie należy uiścić opłatę sądową za czynności. W ubiegłym roku został zmieniony system działania KRS i od lipca 2021 roku wszelkie sprawy w Krajowym Rejestrze Sądowym załatwiane są elektronicznie – sąd nie przyjmuje dokumentów w formie papierowej. W związku z tą zmianą zrezygnowano z możliwości opłat gotówkowych wniosków w kasach sądu.

Jeśli czynności wykonywane są przez system s24 wówczas płatności można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej przez system płatności przed złożeniem wniosku.

Podczas składania wszelkich wniosków przez Portal Rejestrów Sądowych za pomocą e-formularzy można wybrać opcję:

  • opłacam w systemie – system przekieruje na stronę płatności, gdzie należy dokonać bezpośredniej transakcji
  • opłacam poza systemem – zgoda na wykonanie tradycyjnego przelewu na konto bankowe Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 
  • nie dotyczy – powinna być wybrana, gdy składany dokument jest zwolniony z opłaty lub opłata za tą sprawę została już wcześniej uiszczona.

 

Jak dokonać opłaty w KRS
Przewiń na górę