Jak uzyskać REGON dla spółki?

Zgodnie z §1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń REGON stanowi rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej.

Czym jest podmiot gospodarki narodowej? To osoba prawna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

Uproszczona definicja mówi, że REGON jest numerem identyfikującym przedsiębiorców funkcjonujących na rynku. Składa się z 9 cyfr przypisanych danemu przedsiębiorcy.

Do uzyskania wpisu w rejestrze REGON zobowiązane są:
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
– jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Przedsiębiorcy zakładając firmę przesyłają informacje do GUS (w przypadku CEiDG) lub rejestru KRS, które automatycznie przyznają numer identyfikacyjny REGON.

Istotne jest, że przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych opłat związanych z uzyskaniem REGON.

Jak uzyskać REGON dla spółki?
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt