Kapitał zakładowy spółki

Założenie spółki wiąże się z wieloma formalnościami. Podjęcie decyzji o założeniu powinno skłonić każdego przedsiębiorcę, w pierwszych krokach do zapoznania się z kodeksem spółek handlowych.

Z wielu wymogów dotyczących zakładania spółki wymienić można obowiązkowy kapitał zakładowy.

1.Jaka powinna być wysokość kapitału zakładowego?

  • minimum 5 000 złotych, przy czym wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa, niż 50 złotych.
    Im wyższy kapitał zakładowy, tym większa wiarygodność zakładanej spółki, ale co za tym idzie-większa odpowiedzialność wspólników.

2. Co można wnieść do spółki jako kapitał zakładowy?

  • pieniądze– mogą być ulokowane na koncie lub w kasie spółki
  • aport rzeczowy aktywów stałych
  • weksel

3. Wydatki bieżące, a kapitał zakładowy.

  • wydatki bieżące nie powinny być wydawane z kapitału zakładowego- środki na usługi takie jak: wynajem lokalu, usługi doradcze powinny znajdować się w kapitale rezerwowym/dopłat lub pożyczki od wspólników.

4.Czy dopuszczalne jest obracanie kapitałem zakładowym ?

  • TAK i NIE– zasada jest taka, że kapitała zakładowy jest stały i nienaruszalny, ale nie wyklucza to obrotu kapitału na zasadzie surogacji składników majątku. Wynika z tego, że wniesiony kapitał można zamienić na: przykładowo maszynę do produkcji, kupując ją za te pieniądze.
Kapitał zakładowy spółki
Przewiń na górę