Kiedy można zlikwidować spółkę?

Kiedy można zlikwidować spółkę? Kto ma do tego prawo i jak przeprowadzić całą procedurę?

Spółka to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez jedną lub więcej osób. Jeśli spółka nie przynosi już żadnych korzyści lub staje się obciążeniem, jej właściciele mogą zdecydować się na jej likwidację. W jaki sposób można zlikwidować spółkę i kiedy jest to możliwe?

Kiedy można zlikwidować spółkę?

Istnieją różne przyczyny, dla których można zdecydować się na likwidację spółki. Najczęściej do takiej decyzji prowadzą trudności finansowe, brak możliwości dalszego rozwoju działalności gospodarczej lub zmiana priorytetów właścicieli. Likwidacja spółki jest również konieczna, gdy z powodu innych przyczyn spółka przestaje istnieć, np. w przypadku jej rozwiązania przez sąd lub ogłoszenia upadłości.

pomoc w likwidacji spółki
Pomoc w procesie likwidacji spółki

Jak zlikwidować spółkę?

Likwidacja spółki może odbywać się na różne sposoby, w zależności od jej formy prawnej. Najczęściej stosowane sposoby to:
– Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – likwidacja spółki z o.o. może nastąpić na skutek decyzji właścicieli, sądu lub upadłości spółki. Jeśli likwidacja następuje z inicjatywy właścicieli, muszą oni podjąć uchwałę o likwidacji oraz wybrać likwidatora. Likwidator ma za zadanie zakończyć działalność spółki, zebrać należności i uregulować długi spółki.

– Likwidacja spółki akcyjnej (S.A.) – likwidacja spółki akcyjnej może nastąpić na skutek decyzji właścicieli lub sądu. W przypadku likwidacji z inicjatywy właścicieli, muszą oni podjąć uchwałę o likwidacji oraz wybrać likwidatora. Likwidator jest zobowiązany do zakończenia działalności spółki, zebrać należności i uregulować długi spółki.

– Likwidacja spółki cywilnej (S.C.) – likwidacja spółki cywilnej może nastąpić na skutek decyzji właścicieli lub sądu. Właściciele muszą podjąć uchwałę o likwidacji oraz wybrać likwidatora. Likwidator ma za zadanie zakończyć działalność spółki, zebrać należności i uregulować długi spółki.

PAMIĘTAJ! Procedura likwidacji spółki zależy od formy jej prowadzenia. Dla spółek osobowych, czyli spółki cywilnej i spółki jawnej, likwidacja następuje z mocy prawa w momencie złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jeśli jednak spółka posiada długi, to muszą one zostać spłacone przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru. W przypadku spółki kapitałowej, czyli spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, likwidacja wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy oraz mianowania likwidatora.


Sprawdź również:
Czy zawieszenie spółki z o.o. to dobry wybór?
Dlaczego spółka z o.o. jest tak chętnie wybierana przez przedsiębiorców?
Dlaczego zakładając firmę warto skorzystać z pomocy eksperta?

Kiedy można zlikwidować spółkę?
Przewiń na górę