Koszty założenia spółki

Podstawą do założenia i zarejestrowania spółki jest sporządzenie i podpisanie umowy. Dokument utworzony może zostać poprzez system S24 lub tradycyjnie w formie aktu notarialnego. Wniosek składany do Krajowego Rejestru Sądowego zawierać powinien co najmniej nazwę firmy i siedzibę, określony przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację o liczbie udziałów wspólnika, wartość nominalną wkładu, a także czas trwania, jeżeli został uprzednio oznaczony.

Po sporządzeniu umowy, wspólnicy zobowiązani są do zebrania i wniesienia wkładów (jakie mogą być formy aportu w spółce z o.o.), które stanowić będą pokrycie kapitału zakładowego.

Następnym zadaniem jest powołanie zarządu oraz dodatkowych organów, jak np. Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna.

Istnieje także uproszczony tryb rejestracji spółki np. z ograniczoną odpowiedzialnością. Składanie formularzy przez Internet umożliwia zdalny kontakt z administracją rządową lecz wymaga od wnioskodawców posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. W odróżnieniu od tradycyjnego sporządzania dokumentów, ten sposób jest szybszy i tańszy.

Czas rejestracji w przypadku tradycyjnej formy może trwać od paru dni do nawet paru tygodni. Długość procedury zależna jest od szybkości działania sądu rejestrowego, a także od czynników, które wynikać mogą z samego przedsiębiorcy np. błędy we wnioskach, które skutkują zwrotem dokumentów w celu dokonania poprawek.

Niestety, bez znaczenia jaką formę uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybierze przedsiębiorca, obydwie metody wymagają poniesienia obowiązkowych wydatków. Koszty założenia spółki tradycyjnie mogą okazać się większe, niż w przypadku uproszczonej rejestracji. Wpływa na to bezpośrednio fakt, że akt notarialny sporządzony jest przy pomocy notariusza, a to wiąże się z opłatą Kancelarii za wykonaną usługę.

Do wydatków, jakie natomiast są niezależne od sposobu rejestracji, zaliczyć możemy m.in. opłata za wpis w KRS, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT, a także za podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowym wydatkiem może być także założenie firmowego konta bankowego. Każde przedsiębiorstwo, które zamierza uzyskiwać dochód, powinno posiadać własne konto firmowe. Przy wyborze przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę zarówno na ofertę banku, jak i też na koszt prowadzenia takiego rachunku. Wszelkie opłaty, jakie zobowiązują przedsiębiorców do ich opłacenia, zależą w głównej mierze od przedmiotu działalności gospodarczej, a także od samej procedury. Oprócz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym przyszły właściciel firmy powinien także dokonać wpisu np. w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli cały proces rejestracji wydaje się być dla przedsiębiorcy zbyt skomplikowany, a zawiłości prawne wydają się za trudne do zrozumienia to dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy podmiotów zewnętrznych, które oferują na rynku kompleksową pomoc w obsłudze rejestracji spółek.

Koszty założenia spółki
Przewiń na górę