Księga udziałów w spółce z o.o.

Podczas rejestracji spółki należy sporządzić lub wypełnić i złożyć wiele dokumentów. Korzystając z usług profesjonalnych firm, które zajmują się pomocą w zakładaniu spółek, zyskuje się pomoc specjalistów oraz gwarancję poprawności zapisów.

Niewiele się o tym mówi, ale warto pamiętać, iż każda spółka z o.o. powinna posiadać i prowadzić księgę udziałów – za niewywiązanie się z tego obowiązku sąd rejestrowy nakłada karę do 20 tysięcy złotych.

Księga udziałów stanowi wewnętrzny dokument spółki, który ma raczej cel informacyjny. Zawiera ona imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres bądź adres do doręczeń elektronicznych, liczbę i wartość nominalną udziałów. Księga posiada też informacje o ustanowieniu zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika oraz wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Zarząd stojący przed utworzeniem księgi udziałów może skorzystać z gotowych wzorów takich ksiąg. Powinien ją aktualizować na bieżąco, gdy nastąpią jakieś zmiany w kwestii udziałów. Księga udziałów powinna być za każdym razem podpisywana przez wszystkich członków zarządu.

Księga udziałów w spółce z o.o.
Przewiń na górę