Kto może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej?

Założenie spółki partnerskiej powinno być poprzedzone odpowiednią analizą tej formy prawnej. To spółka osobowa, która regulowana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Tworzona jest przez wspólników, którzy w ramach jej funkcjonowania nazywani są partnerami. Celem partnerów spółki jest wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedopuszczalne prawnie jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu oraz w celu wykonywania działalności gospodarczej np. o charakterze produkcyjnym.

Kto może być wspólnikiem w tej formie prawnej?
Prawo dopuszcza, aby spółka partnerska była tworzona tylko przez osoby fizyczne wykonujące wolny zawód określony w art. 88 k.s.h. lub w innych przepisach.

Spółka partnerska uwzględnia specyfikę  wykonywania działalności gospodarczej w ramach wolnych zawodów oraz ryzyko związane z prowadzeniem tej działalności wspólnie, tzn. z innymi osobami wykonującymi wolny zawód.

W spółce partnerskiej istnieje możliwość ustanowienia zarządu podobnego do tego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W skład zarządu powinien wchodzić przynajmniej jeden partner.

Partnerzy spółki zobowiązani są do sporządzenia umowy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kto może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej?
Przewiń na górę