Majątek spółki z o.o.

Majątkiem spółki nazywamy zarówno wszystkie prawa, jak i wszystkie majątkowe obowiązku podmiotu gospodarczego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dzięki posiadaniu odrębnej osobowości prawnej, ma możliwość nabywania przedmiotów majątkowych, które po zakupie zasilają mienie danego podmiotu.

Majątek spółki można podzielić na 5 elementów. Składają się na niego:

– kapitał zakładowy,
– kapitał zapasowy,
– kapitały rezerwowe,
– inne fundusze spółki o konkretnym przeznaczeniu,
– pozostały majątek spółki.

Kapitał zakładowy – nazywany inaczej podstawowym albo założycielskim, wpłacany jest przez wspólników przed uzyskaniem wpisu do KRS, jego minimalna wartość wynosi 5 tysięcy zł.

Kapitał zapasowy – tworzony jest w celu zabezpieczenia spółki przed ewentualnymi stratami w przyszłości, na jego poczet przelewa się minimum 8% zysku wypracowanego przez podmiot w danym roku obrotowym, aż osiągnie wartość ⅓ kapitału zakładowego.

Kapitał rezerwowy – zgromadzone na nim środki mają

Majątek spółki z o.o.
Przewiń na górę