Menadżer w spółce zoo

Menadżerem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określamy zazwyczaj danego członka zarządu. Menadżer w spółce zoo, sprawdź, kto może nim zostać.

W tym aspekcie warto powiedzieć o możliwych formach współpracy spółki z członkiem jej zarządu. Powołanie na członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z uchwały wspólników. W zależności od kwestii np. czy członek zarządu jest wspólnikiem w spółce czy też osobą niezwiązaną ze spółką następuje wybór formy współpracy.

Członek zarządu może pobierać wynagrodzenie na podstawie powołania na stanowisko, w ramach umowy o pracę lub kontaktu menadżerskiego.

Kontrakt menadżerski  (umową o zarządzanie) daje członkowi zarządu możliwość zarządzania firmą bez służbowego podlegania spółce i jej kierownictwu. W kontakcie można szczegółowo określić wszystkie aspekty współpracy np. zakres obowiązków, wynagrodzenie czy zakaz konkurencji. Menadżerowie mają nienormowany czas pracy, jednak mogą znacznie wpływać na wysokość swojego wynagrodzenia i uwarunkować je od “wpracowanych wyników”.

Kontakt menadżerski nie ma jednak ochrony trwałości stosunku pracy. Cechuje się także większą osobistą odpowiedzialnością za szkodę. Kontakt ten stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Menadżer w spółce zoo
Przewiń na górę