Na co uważać rejestrując spółkę?

W obecnych czasach większość formalności załatwia się przez Internet. Jest to bezpieczne i szybkie rozwiązanie, które dotyczy również zakładania spółek. Wszędzie spotkają się Państwo ze stwierdzeniami, że rejestracja spółki online to szybki, nieskomplikowany i 24 godzinny proces.
Być może tak jest, ale są pewne sprawy, o których Państwo mogliście nie wiedzieć.

  1. Konieczność złożenia 3 dodatkowych dokumentów.

Do wniosku, należy dołączyć 3 dodatkowe dokumenty, które dotyczą:

  • oświadczenia, czy spółka jest cudzoziemcem
  • listy adresów do doręczeń, członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu
  • listy adresów do doręczeń, osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów

Wzory tych dokumentów niestety nie znajdują się w systemie S24.
Dokumenty należy stworzyć samodzielnie, wydrukować, podpisać oraz wgrać do portalu eKRS.
Jeśli nie załączy się tych dokumentów, sąd wzywa do uzupełnienia braków i cały proces rejestracji nie trwa 24 godziny, a znacznie się przeciąga.

2. Opłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych
Po załatwieniu wszystkich formalności założona spółka może już normalnie funkcjonować.
Istnieje jednak obowiązek wypełnienia stosownego formularza i opłacenia podatku, który wynosi 0,5% od kwoty kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty rejestracji.
Zgłoszenia i opłaty dokonuje się w Urzędzie Skarbowym.
Niedokonanie tej czynności w ciągu 14 dni grozi odsetkami i może okazać się kosztowne.

Na co uważać rejestrując spółkę?
Przewiń na górę