Najczęściej popełniane błędy w rejestracji spółki S24

Rejestrując spółkę z o.o. przez Internet należy bardzo uważnie wypełnić przeznaczone do tego wnioski i formularze, ponieważ błędy, nawet te najmniej istotne, mogą być przyczyną zwrotu wniosku.

Na co szczególnie zwrócić uwagę:

  • prawidłowa nazwa firmy – podstawową zasadą prawa finansowego jest to, że nie może ona wprowadzić w błąd co do przedmiotu jej działalności. Jeśli więc nazwa Twojej firmy jest podobna do już istniejącej innej firmy na danym rynku, to sąd rejestrowy może odrzucić Twój wniosek. Oprócz tego, często zdarzają się błędy w wypełnianiu formularza poprzez wpisywanie formy prawnej w niewłaściwym polu
  • złożenie wniosku do prawidłowego wydziału KRS – wniosek o wpis spółki do KRS składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę spółki
  • prawidłowe dane osobowe wspólników i członków zarządu – w szczególności należy zwrócić uwagę na adresy i wpisanie drugiego imienia. W przypadku osób prawnych należy prawidłowo wprowadzić ich numery rejestrowe
  • dopilnowanie terminów – w ciągu 7 dniu od dnia zawarcia spółki S24 należy zawrzeć umowę spółki
  • prawidłowe pełnomocnictwo – wniosek składany online nie wymaga dołączenia pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik powinien się na nie powołać.
Najczęściej popełniane błędy w rejestracji spółki S24
Przewiń na górę