Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od wielu lat jest najchętniej wybieraną formą prawną przez osoby, które decydują się na założenie oraz prowadzenie własnej działalności. Istotne jest, że czynnikiem wpływającym na atrakcyjność spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, czyli ograniczenie utraty prywatnego majątku wspólników do minimum.

Warto podkreślić, że w wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność za długi spółki z o.o. ponosi zarząd. W jakich przypadkach?

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi występuje, gdy egzekucja przeciwko spółce nie przyniesie skutku (zarząd odpowiada całym majątkiem).

Odpowiedzialność zarządu jest solidarna, czyli wszyscy odpowiadają za pokrycie pełnej sumy długów.

Czy zawsze odpowiedzialność ponosi zarząd? W jaki sposób uchronić się od odpowiedzialności?
Członek zarządu spółki z o.o. może zostać zwolniony w przypadku, gdy:
– we właściwym czasie został złożony wniosek o upadłość spółki
– zostanie udowodnione, że niezłożenie wniosku o upadłości nie nastąpiło z winy członka zarządu
– pomimo wystąpienia powyższych warunków nie doszło do szkody przez wierzyciela

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi
Przewiń na górę