Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zakładają, że aby spółka z ograniczoną spółką mogła powstać należy do wniosku rejestracyjnego dołączyć oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego przez wspólników. Takie oświadczenie podczas elektronicznej rejestracji również można dołączyć.

Co w przypadku, gdy wniosek rejestracyjny został wysłany bez oświadczenia?
Przedsiębiorcy mogą w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki z o.o. KRS złożyć to oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Jak sprawdzić czy spółka posiada to oświadczenie?
Należy pobrać odpis z KRS i sprawdzić co widnieje pod informacją o wysokości kapitału zakładowego. Jeśli zapis brzmi “kapitał nie został pokryty” wówczas niezwłocznie należy złożyć takie oświadczenie.

Oświadczenie można sporządzić z aktualną datą podając jednak faktyczny termin wniesienia kapitału – oświadczenie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Warto dołączyć do oświadczenia informację wyjaśniająca, a następnie złożyć je do Krajowego Rejestru Sądowego.

Brak złożenia oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego może stwarzać problemy np. podczas aktualizacji danych spółki w KRS – sąd może odmówić wpisu.

Oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego
Przewiń na górę