Pełnomocnik do rejestracji firmy jednoosobowej

Przed założeniem firmy możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania firmy. Jeśli jest to pełnomocnictwo tylko do złożenia wniosku – do rejestracji w CEIDG, to po zarejestrowaniu firmy pełnomocnictwo przestaje obowiązywać.

Pełnomocnictwo:

  • musi być na piśmie,
  • powinno być opłacone.

Zwolnienie z opłaty skarbowej jest możliwe tylko w przypadku reprezentowania członków najbliższej rodziny, dlatego warto w treści wskazać stopień pokrewieństwa, wyeliminuje to wątpliwości co do obowiązku uiszczenia tej opłaty. 

Ustanowiony pełnomocnik może zarejestrować działalność w Twoim imieniu. W tym przypadku firmę trzeba rejestrować bezpośrednio w urzędzie gminy. Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy jednoosobowej w CEIDG online.

Pełnomocnik do rejestracji firmy jednoosobowej
Przewiń na górę