PKWiU, PKD, i PKOB

Każdy przedsiębiorca, który planuje rejestrację spółki, powinien zaznajomić się z trzema klasyfikacjami funkcjonującymi w naszym kraju: PKWiU, PKD, i PKOB. Powstały one przede wszystkim do celów statystycznych i mają za zadanie gromadzić i przetwarzać dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Powstały one w odpowiedzi na obowiązki i wytyczne narzucone nam przez Unię.
Osoby, które interesuje zakładanie spółki, zapraszamy do lektury:

PKD – Polska klasyfikacja działalności – zbiór kodów określających wszystkie rodzaje działalności, które zgodnie z prawem można wykonywać. Składa się on z 5 poziomów: sekcja, dział, grupa, klasa i podklasa, które określa się w czasie rejestracji spółki. Każdy przedsiębiorca musi, jeszcze przed rozpoczęciem działalności, określić za pomocą kodów, czym będzie zajmowała się jego spółka.

PKOB -Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – wykaz obiektów stawianych produkty finalne działalności budowlanej. Realizuje potrzeby statystyczne działalności budowlanej i dostarcza informacji na temat budowli i mieszkań, cen obiektów budowlanych, zmian zastosowania, wyburzania, renowacji i modernizacji obiektów budowlanych.
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – klasyfikacja obejmująca i porządkująca za pomocą cyfrowego kodu, wszystkie towary i usługi. Wykorzystuje się ją: w statystyce, ewidencji, rachunkowości, w urzędowych systemach i rejestrach administracji publicznej.

PKWiU, PKD, i PKOB
Przewiń na górę