Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC przy rejestracji spółki

Rejestracja spółki, a dokładnie sporządzenie umowy nowego podmiotu, stanowi jedną z tych czynności, które znajdują się na liście czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Z koniecznością odprowadzenia PCC należy się również liczyć w momencie wprowadzania zmian w treści umowy, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zobowiązani są opłacić wspólnicy (w przypadku spółki cywilnej) lub sama spółka w pozostałych przypadkach.
Zanim uiści się należność z tytułu PCC należy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3 do organu podatkowego i wyliczyć kwotę jaką trzeba wpłacić. Na dokonanie tych czynności ustawodawca daje 14 dni. Jest to czynność obowiązkowa w przypadku zakładania spółki w S24, jeśli rejestrujemy podmiot z umową na bazie aktu, formalności te leżą po stronei notariusza. Deklarację PCC-3 można złożyć przez internet na stronie podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Można również wydrukować i zanieść ją do urzędu skarbowego.
Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie podpisania umowy. Podstawę opodatkowania umowy spółki kapitałowej stanowi wartości kapitału zakładowego, w przypadku podwyższenia kapitału – wartość,o którą go powiększono. Stawka PCC dla umów spółki i ich zmian wynosi obecnie 0,5% podstawy opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC przy rejestracji spółki
Przewiń na górę