Praca wspólnika na rzecz spółki z o.o.

Praca wspólnika na rzecz spółki z o.o. na podstawie umowy

Bycie wspólnikiem w spółce wiąże się jedynie z obowiązkiem wniesienia wkładów. Sam fakt posiadania udziałów nie zobowiązuje do wykonywania pracy na rzecz podmiotu, chyba że dodatkowo pełni się funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Te dwie role zobowiązują do wykonywania pracy polegającej na pełnieniu swojej funkcji. W praktyce przyjęło się jednak, że wspólnicy pracują dla spółki, i zazwyczaj jest to praca nieodpłatna.

spolka-zoo-w-organizacji
Jak zobowiązać wspólnika do pracy na rzecz spółki

Kwestia wykonywania pracy przez wspólników w spółce z o.o. powinna zostać uregulowana odpowiednimi zapisami w umowie podmiotu.

Praca wspólnika na podstawie umowy

Wspólnicy mogą zawrzeć ze spółką umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i na tej podstawie wykonywać pracę na jej rzecz. Posiadają oni wtedy takie same warunki jak pozostali pracownicy i otrzymują wynagrodzenie.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Istnieje również możliwość zobowiązania wspólników do pracy na rzecz podmiotu, dzięki zastosowaniu odpowiednich zapisów w umowie spółki. Mówią o nich przepisy art. 176 Kodeksu spółek handlowych. W umowie należy sprecyzować rodzaj i zakres wykonywanej pracy oraz wynagrodzenie. Co istotne nie można zastosować tych przepisów aby zobowiązać wspólnika do pracy od 8:16:00 czy jednorazowego wykonania jakiejś czynności. Świadczenia te muszą się powtarzać. Nawet jeśli początkowa umowa nie zawiera stosownych regulacji, można wprowadzić w niej zmiany i po zaktualizowaniu danych KRS zobowiązać wspólnika do świadczeń niepieniężnych.

 


Sprawdź również:
Zwrot opłaty za wpis do KRS
Zdalne posiedzenia zarządu spółki z o.o.
Rejestracja spółki z aktem notarialnym

Praca wspólnika na rzecz spółki z o.o.
Przewiń na górę