Praca wspólnika wkładem w spółce z o.o.

Podczas zakładania spółki określane są rodzaje i wysokość wkładów, jakie wnoszą wspólnicy na poczet pokrycia kapitału zakładowego. Czy może zostać praca wkładem w spółce z o.o. ?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek handlowych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wnieść zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aport). W przypadku wkładów niepieniężnych ich przedmiotem nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Inaczej jest to w przypadku prostej spółki akcyjnej.

Wkłady niepieniężne jakie mogą być wniesione do spółki z o.o. muszą posiadać zdolność aportową czyli być zbywalne, możliwe do wyceny, możliwe do ujęcia w bilansie oraz przydatne dla spółki. Najczęściej wnoszone są prawa: własności nieruchomości, własności ruchomości, użytkowania, autorskie oraz papiery wartościowe,

Bardzo ważną regulacją K.S.H. jest również informacja, że wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą być wypłacane ze środków kapitału zakładowego oraz zaliczać się na poczet wnoszonego przez wspólnika wkładu.

Praca wspólnika wkładem w spółce z o.o.
Przewiń na górę