Prawo kontroli wspólnika

Prawo kontroli wspólnika polega na tym, że wspólnik ma możliwość przeglądania ksiąg oraz dokumentów spółki, sporządzić bilans na własny użytek oraz żądać wyjaśnień od zarządu w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Wspólnik ma prawo również zrobienia kopii dokumentów oraz sporządzania notatek.

Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik ustanowi pełnomocnika do działania w jego imieniu, to wykluczone jest sprawowanie samodzielnej kontroli przez pełnomocnika. Zawsze w przypadku dokonywania czynności wspólnik powinien być obecny.

Istotnie należy zaznaczyć, że w praktyce prawo wspólnika powinno być realizowane w godzinach urzędowania spółki.

Ogólna zasada jest taka, że prawo kontroli wspólnika jest nieograniczone. Warto zwrócić uwagę jednak na fakt, że w przypadku nadużywania tego uprawnienia może zostać on wyłączony ze spółki.

Zarząd ma prawo do odmówienia możliwości wglądu do ksiąg jeżeli podejrzewa, że wspólnik może działać na szkodę spółki oraz wykorzystać informacje w sposób niezgodny z interesem spółki.

Prawo kontroli wspólnika
Przewiń na górę