Rejestracja spółek osobowych

  • Rejestracja spółek jawnych – do założenia spółki jawnej niezbędne jest sporządzenie umowy, a po jej podpisaniu zarejestrowanie spółki w KRS, ZUS i US oraz złożenie wniosku o nadanie numerów REGON i NIP.
  • Rejestracja spółek partnerskich – założenie spółki partnerskiej wymaga sporządzenia umowy, którą muszą podpisać wszyscy partnerzy. Po podpisaniu umowy zajmujemy się zgłoszeniem spółki do KRS, ZUS i US oraz złożeniem wniosku o nadanie numerów REGON i NIP.
  • Rejestracja spółek komandytowych – umowa spółki komandytowej ma formę aktu notarialnego, za który należy zapłacić podatek cywilnoprawny oraz wnieść opłatę wg taksy notarialnej. Po sporządzeniu umowy spółka została wpisana do KRS, zgłoszona do ZUS i US i otrzymuje numery REGON oraz NIP. 
  • Rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych – spółka komandytowo-akcyjna musi mieć własny statut mający formę aktu notarialnego oraz wkład zakładowy w wysokości 50 000 zł. Po podpisaniu przez wspólników statutu zawierającego imienne świadectwa założycielskie oraz inne tytuły uczestnictwa w zysku w spółce zajmujemy się przekazaniem dokumentów do KRS, ZUS i US, a także założeniem formularza o nadanie numerów REGON i NIP.

Rejestracja spółek cywilnych – spółka cywilna zakładana jest na podstawie umowy zawartej między wspólnikami i nie wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ani rejestracji do KRS. Spółce cywilnej nadaje się indywidualne numery NIP oraz REGON. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi natomiast mieć każdy wspólnik spółki.

Rejestracja spółek osobowych
Przewiń do góry