Rejestracja spółki – elektronicznie i w trybie S24

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża przyjemność i prestiż. Niezbędne jest jednak jej uprzednie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmiot gospodarczy zarejestrować można w każdym celu, jaki wyznaczył sobie przedsiębiorca, pod warunkiem, że jest on zgodny z prawem.

Wpis do KRS następuje na podstawie wniosku, który złożyć można zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny.

Tradycyjne zakładanie spółki
Przedsiębiorca zawiera umowę w formie aktu notarialnego, która sporządzana jest w obecności notariusza i podpisywana przez wszystkich wspólników rejestrowanej firmy. Czas procedury trwa od kilku dni do nawet kilku tygodni, a całość procesu wiąże się także z opłatami w wysokości 500 złotych jako opłata sądowa za wpis, 100 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dodatkowe opłaty w zależności od cen Kancelarii za wykonaną usługę

Elektroniczne zakładanie spółki
Wniosek o wpis z użyciem trybu S24 zawierany jest na specjalnym, gotowym formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Czas wydania decyzji jest znacznie krótszy, niż tradycyjna forma, ponieważ wynosi 24 godziny. Opłaty za system S24 wynoszą 250 złotych opłaty sądowej oraz 100 złotych za ogłoszenie w MSiG.

Obydwie formy wymagają jednak dużej odpowiedzialności, wiedzy oraz cierpliwości. Przedsiębiorca samodzielnie musi zawrzeć wszelkie niezbędne kwestie.
W takiej sytuacji dużo lepszym rozwiązaniem, znacznie redukującym czas i pozwala zwolnić z formalności jest rejestracja spółek przez zewnętrzny podmiot, który oferuje usługę rejestracji w KRS.

Rejestracja spółki – elektronicznie i w trybie S24
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt