Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ta powstaje nie w momencie podpisania umowy, lecz w momencie wpisania jej przez sąd do rejestru. Do tego czasu spółka nie istnieje i nie może być stroną czynności prawnych, ani też prowadzić działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne jest:
– podpisanie umowy,
– zgłoszenie do rejestru,
– dokonanie opłat sądowych,
– wpisanie spółki do KRS przez sąd rejestrowy.

Zgłoszenie spółki jawnej do KRS odbywa się na podstawie wniosku. Wniosek składany jest z wykorzystaniem odpowiednich formularzy, które można znaleźć między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ile czasu zajmuje rejestracja?
Sąd rejestrowy powinien rozpoznać wniosek w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Termin ten wynika z Ustawy o krajowym rejestrze sądowym. W praktyce może okazać się, że rejestracja spółki zajmie od 2 do 4 tygodni.

Obecnie spółkę jawną można również założyć przez Internet. Założenie jest możliwe przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego. Zawarcie umowy spółki jawnej przez Internet daje bardzo ograniczone możliwości kształtowania treści umowy, jednak pozwala założyć spółkę w terminie 1 dnia od dnia złożenia wniosku.

Rejestracja spółki jawnej
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt