Rejestracja spółki krok po kroku

  1. Wybór najlepszej formy działalności – na decyzje o wyborze rodzaju spółki ma wpływ wiele czynników, od wysokości kapitału zakładowego, wielkości planowanego przedsięwzięcia, wykonywanego zawodu, do wymogów odnośnie opodatkowania i prowadzenia księgowości. 
  2. Przygotowanie umowy spółki – zależnie od formy spółki i rodzaju kapitału założycielskiego są różne wymogi. Umowa może być zawarta ustnie, jednak nie zaleca się tego, gdyż w przypadku konfliktów jest problem z ustaleniem przyjętych zasad. W spółce kapitałowej wymagane jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Dobór zapisów w umowie wpływa na przyszłe zarządzanie firmą, ale także na proces rejestracji spółki. 
  3. Rejestracja spółki – otwarcie nowej spółki musimy zgłosić co najmniej w kilku urzędach. Poza uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, powinniśmy w ściśle określonym terminie zgłosić firmę do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Wymagane jest również otwarcie rachunku bankowego, z którego będziemy regulować należności i który będzie służył do rozliczeń kontraktów danej firmy.
Rejestracja spółki krok po kroku
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt