Rejestracja spółki – najczęstsze błędy

Procedura rejestracji spółki, niezależnie od tego czy jest przeprowadzana tradycyjnie czy w systemie online, przysparza przedsiębiorcom wielu problemów. Znaczna część składanych wniosków jest odrzucana – najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku o wpis do KRS:

1. Nazwa – wybrana nazwa istnieje lub kojarzy się z inną marką. Aby sąd nie odrzucił wniosku ze względu na nazwę firmy nie może ona być myląca lub kojarzyć się z firmą konkurencyjną działającą na tym samym obszarze i rzecz jasna, w tej samej branży.
2. Niewłaściwy KRS – wniosek składamy do sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy, złożenie dokumentów do niewłaściwego sądu gwarantuje jego odrzucenie.
3. Pomyłki w danych wspólników i członków zarządu – literówki, błędy w adresach, brak drugiego imienia.
4. Błędne kody PKD – kody niezgodne z treścią umowy lub rodzajem prowadzonej działalności (niektóre rodzaje działalności wymagają konkretnej formy prawnej spółki).
5. Wpis w rejestrze karnym – jeśli któryś z członków zarządu był notowany między innymi za przestępstwa skarbowe sąd może nie zgodzić się na zarejestrowanie spółki.
6. Niewłaściwy sposób reprezentacji – różnice między ustaleniami dotyczącymi reprezentacji we wniosku i umowie danego podmiotu.

Rejestracja spółki – najczęstsze błędy
Przewiń na górę