Rejestracja spółki w KRS – wniosek papierowy czy elektroniczny

Wniosek o wpis spółki do KRS można złożyć w sądzie osobiście, przesłać pocztą lub skorzystać z drogi elektronicznej. Wysyłka dokumentów przez Internet wiąże się z dodatkowymi warunkami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi formy wniosków i dokumentów oraz ich składania. Złożenie wniosku online możliwe jest tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wnioski z załącznikami muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Podpisem takim należy opatrzyć dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS. Wpisy aktów notarialnych mogą być przesłane do sądu drogę elektroniczną jeżeli notariusz opatrzył je kwalifikowanym e-podpisem. 

Niektórzy przedsiębiorcy nadal jeszcze korzystają ze składania papierowych wniosków do KRS. Wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS drogą elektroniczną ma nastąpić z dniem 1 marca 2021 r.

Rejestracja spółki w KRS – wniosek papierowy czy elektroniczny
Przewiń na górę