Rejestracja spółki

Z AKTEM NOTARIALNYM

 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej
 • Doradztwo w wyborze numerów PKD
 • Sporządzenie umowy spółki
 • Przygotowanie dokumentacji spółki
 • Przesłanie formularzy rejestracyjnych
 • Rejestracja podmiotu w KRS, GUS, ZUS, US
 • Utworzenie konta bankowego (opcjonalnie)

Rejestracja spółki z aktem notarialnym umożliwia dowolne kształtowanie zapisów umowy, na której opiera się dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku. Do zalet tej metody rejestracji możemy zaliczyć również możliwość dwóch sposobów na wniesienie wkładów – forma gotówkowa i bezgotówkowa.

Z GOTOWYM WZORCEM

 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej
 • Doradztwo w wyborze numerów PKD
 • Założenie konta w systemie S24
 • Wprowadzenie danych do formularzy rejestracyjnych
 • Wyrobienie oraz aktywacja e-podpisu
 • Złożenie dokumentów do KRS, GUS, ZUS, US

Rejestracja spółki w systemie S24 poprzez automatyczne generowanie oraz przesyłanie dokumentów ogranicza formalności do minimum. Warto podkreślić również, że założenie spółki przez Internet zmniejsza koszty rejestracji oraz przyspiesza czas prowadzenia firmy w sposób zgodny z prawem. 

Zakładanie spółek z pomocą doświadczonej kadry specjalistów prawnych.

Przewiń na górę