S24 nie tylko do rejestracji spółki

System s24 kojarzy się głównie z platformą umożliwiającą zdalne założenie spółki z o.o.. Jest to jednak platforma, o znacznie szerszym wachlarzu możliwości. Już w samej kwestii rejestracji, nie sprowadza się ona wyłącznie do podmiotów o ograniczonej odpowiedzialności ale także m.in. spółek komandytowych, akcyjnych, jawnych, spółdzielni czy jednostek badawczo – rozwojowych. Już wkrótce będzie ona służyła również do założenia prostej spółki akcyjnej – nowej formy prawnej, dostępnej od marca 2021.

System ministerialny s24 na co dzień wykorzystywany jest także do zgłaszania zmian w spółce do rejestru przedsiębiorców. Podmioty założone przez internet mają możliwość aktualizowania danych, także online.

Platforma opiera się na gotowych wzorcach dokumentów. Za jej pośrednictwem można wygenerować takie dokumenty jak:

– umowa spółki,
– lista wspólników,
– oświadczenie wspólników o wniesieniu wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
– pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki,
– uchwała o powołaniu pełnomocnika,
– oświadczenie o udzielonym pełnomocnictwie do złożenia wniosku,
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego sp. z o.o. bez rewidenta,
– uchwała o zmianie adresu spółki z o.o.,
– uchwała zmieniająca umowę spółki z o.o.,
– uchwała o rozwiązaniu spółki,
– oświadczenie o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z o.o.,
– oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z o.o. przez nowego wspólnika,
– oświadczenie o podziale zysku spółce z o.o.,
– oświadczenie o pokryciu straty w spółce z o.o..

S24 nie tylko do rejestracji spółki
Przewiń na górę