Składanie wniosku do KRS po zwrocie

Przypadki odrzucenia wniosku o rejestrację podmiotu w czasie zakładanie spółki przez internet, zdarzają się równie często, jak przy zakładaniu spółki tradycyjnie. Jeśli jakikolwiek dokument, formularz lub obowiązkowy załącznik zostanie pominięty, będzie zawierał błędy lub nie będzie opatrzony podpisem elektronicznym, sąd odrzuci nasz wniosek. W takiej sytuacji w systemie pojawi się komunikat, wraz z informacją na temat konieczności ponownego przesłania wniosku, na który system przewiduje 7 dni, od daty zwrotu oraz szczegółowym opisem przyczyny odrzucenia naszej prośby. Jeśli poprawimy błąd i sąd zaakceptuje wniosek, będzie on skuteczny od daty złożenia poprzedniego wniosku.

Niestety system nie przewiduje możliwości ponownego złożenia wniosku przez internet, i zmusza przedsiębiorców do złożenia go w tradycyjny sposób, co wiąże się z ponownym sporządzaniem dokumentacji i wypełnianiem wniosków. Warto do wniosku dołączyć pismo z informacją o złożonych poprzednio dokumentach i uiszczonej opłacie. Składając wniosek tradycyjnie należy także pamiętać, że opłata od tradycyjnego wniosku wynosi o 50 zł więcej i różnicę tę trzeba dopłacić.

Składanie wniosku do KRS po zwrocie
Przewiń na górę