Spółka cicha

Spółka cicha nie jest typową spółką, ze względu na swój poufny charakter nie podlega rejestracji w rejestrze czy ewidencji, nie ma własnych numerów NIP i REGON.

Spółka cicha to raczej określenie na wewnętrzną umowę zawieraną między “wspólnikiem jawnym” a “wspólnikiem cichym”. Działalność gospodarcza (firma) prowadzona jest na rachunek wspólnika jawnego. Wspólnik cichy wnosi tylko wkłady do spółki, nie prowadzi on spraw spółki oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania (ryzykuje jedynie utratę przeznaczonej kwoty). Tożsamość wspólnika cichego nie jest ujawniana kontrahentom. Wspólnikiem cichym mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne lub spółki.

Wspólnik jawny zobowiązany jest do opodatkowania swoich dochodów na zasadach ogólnych, a wspólnik cichy:
– gdy ma status przedsiębiorcy – opodatkowuje uzyskane dochody razem z innymi uzyskanymi ze swojej działalności gospodarczej,
– gdy nie posiada własnej firmy – opodatkowuje uzyskane dochody jak przychody z kapitałów pieniężnych (podatek 19% od nominalnej wartości dochodu).

Ciekawą i wartą bliższego zapoznania formą prowadzenia firmy stanowiąca nowość jest Prosta Spółka Akcyjna.

Spółka cicha
Przewiń na górę