Spółka partnerska – rejestracja w KRS

Po przygotowaniu i podpisaniu umowy spółki partnerzy zobowiązani są do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka partnerska może rozpocząć swoją działalność z chwilą wpisania jej do wspomnianego rejestru. 

Rejestracja spółki partnerskiej w KRS zasadniczo nie różni się od rejestracji innych podmiotów. W terminie 7 dni od dnia zawarcie umowy partnerzy zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez wydział gospodarczy Sądu Rejonowego właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę spółki.

Zgłoszenie spółki partnerskiej do rejestru wymaga złożenia wniosku na sądowym formularzu KRS-W1 z odpowiednimi załącznikami. 

Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestracyjnego powinno zawierać:

  • firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adres albo adresy do doręczeń,
  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Dodatkowo, w odniesieniu do spółki partnerskiej niezbędne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu, będącego działalnością danej spółki.

Spółka partnerska – rejestracja w KRS
Przewiń na górę